Skip to main content
Witryna
Internet
ZalogujZarejestruj
Uwagi & Sugestie

Grzyby I

Sprawdzanie testów za pomocą przycisku "ZAKOŃCZ" na końcu testu NIE JEST AKTYWNE dla użytkowników, którzy NIE WYPEŁNILI FORMULARZA. Aby skorzystać z tej funkcjonalności należy wypełnić formularz na stronie biologhelp.com/testy, a następnie się zalogować.

20 questions
 1. Materiałem zapasowym magazynowanym przez grzyby może być:

  A) Glikogen

  B) Skrobia

  C) Tłuszcze

  D) Odpowiedzi A i C są prawidłowe

  E) Odpowiedzi A, B i C są prawidłowe

 2. Strzępki grzybów mogą być:

  A) Komórczakowe

  B) Jednojądrowe

  C) Dwujądrowe

  D) Odpowiedzi B i C są prawidłowe

  E) Odpowiedzi A, B i C są prawidłowe

 3. Dominująca forma grzybni u workowców jest:

  A) Haploidalna

  B) Diploidalna

  C) Dikariotyczna

  D) Poliploidalna

  E) U workowców nie występuje dominacja jakiejkolwiek formy grzybni

 4. Dikariotyczna grzybnia jest formą dominującą u:

  A) Skoczków

  B) Workowców

  C) Podstawczaków

  D) Sprzężniowców

  E) Żadnej z wymienionych grup

 5. Formy uwiciowione nie występują u:

  A) Podstawczaków

  B) Workowców

  C) Sprzężniowców

  D) Skoczków

  E) Odpowiedzi A, B i C są prawidłowe

 6. Buławinka czerwona:

  A) Należy do podstawczaków

  B) Jej formą przetrwalnikową jest sporysz

  C) Jest pasożytem zbóż

  D) Odpowiedzi B i C są prawidłowe

  E) Odpowiedzi A, B i C są prawidłowe

 7. Pędzlaki:

  A) Wytwarzają antybiotyki

  B) Jak wszystkie pleśnie należą do sprzężniowców

  C) Nie mogą rozmnażać się przez wytwarzanie zarodników konidialnych

  D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe

  E) Odpowiedzi A, B i C są prawidłowe

 8. W worku workowców zwykle znajduje się:

  A) 4 askospory

  B) 8 askospor

  C) 4 bazydiospory

  D) 8 zarodników konidialnych

  E) nieokreślona liczba zarodników

 9. Do workowców należą:

  A) Drożdże

  B) Rdza źdźbłowa

  C) Kropidlaki

  D) Odpowiedzi A i C są prawidłowe

  E) Odpowiedzi A, B i C są prawidłowe

 10. Do prawidłowych twierdzeń o porostach nie należy:

  A) Należą do organizmów pionierskich

  B) Biorą udział w procesach glebotwórczych

  C) Odznaczają się bardzo powolnym wzrostem rzędu 1 mm na rok

  D) Mogą rozmnażać się przez tzw. soredia i izydia

  E) Wszystkie powyższe twierdzenia są prawidłowe

 11. Wskaż nieprawidłowe zestawienie grupy grzybów i rodzaju gamii jaka u nich występuje:

  A) Podstawczaki - somatogamia

  B) Workowce - karpogamia

  C) Sprzężniowce - gametangiogamia

  D) Skoczkowe - gametogamia

  E) Wszystkie powyższe zestawienia są prawidłowe

 12. Wskaż podpunkt nieprawidłowo przedstawiający znaczenie grzybów dla człowieka:

  A) Mogą być źródłem leków takich jak antybiotyki

  B) Niektóre z nich mogą być modyfikowane genetycznie i wykorzystywane do masowej produkcji białek

  C) Grzyby takie jak głownie i mączniaki mogą powodować straty w rolnictwie

  D) Powodują psucie się produktów żywnościowych i materiałów, ale także pewne gatunki są niezbędne przy produkcji piwa czy serów pleśniowych

  E) Wszystkie powyższe podpunkty prawidłowo przedstawiają znaczenie grzybów dla człowieka

 13. Do grzybów objętych ochroną gatunkową w Polsce nie należy/ą:

  A) Purchawica

  B) Smardze

  C) Grzyby z rodzaju Psilocybe

  D) Soplówka

  E) Flagowiec olbrzymi

 14. Kropidlaki:

  A) Są grzybami należącymi do sprzężniowych

  B) Są grzybami należącymi do podstawczaków

  C) Mogą wydzielać toksyczną substancję, tzw. aflatoksynę, która wykazuje silne właściwości mutagenne i kancerogenne

  D) Odpowiedzi A i C są prawidłowe

  E) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

 15. Kiełkująca z zygospory strzępka jest:

  A) Diploidalna

  B) Haploidalna

  C) Dikariotyczna

  D) Poliploidalna

  E) Dikariotyczna lub diploidalna w zależności od fazy cyklu rozwojowego

 16. Grzyby mogą rozmnażać się m. in. przez:

  A) Diploidalne zarodniki konidialne

  B) Pączkowanie

  C) Haploidalne basidiospory

  D) Odpowiedzi B i C są prawidłowe

  E) Odpowiedzi A, B i C są prawidłowe

 17. Wskaż prawidłowe twierdzenie/a:

  A) Za jedno z przystosowań grzybów do życia na lądzie można uznać wykształcenie gametangiogamii i somatogamii

  B) Charakterystycznym zjawiskiem występującym u części grzybów jest rozdział w czasie plazmogamii i kariogamii, pomiędzy którymi występuje faza dikariotyczna

  C) Znaczna część skoczków należy do grzybów wodnych

  D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe

  E) Odpowiedzi A, B i C są prawidłowe

 18. W żyznej glebie ogrodowej posadzono siewki sosny. Równolegle posadzono również siewki w podłożu powstałym z wymieszania ziemi ogrodowej i leśnej. Można się spodziewać, że po pewnym czasie:

  A) W obu warunkach siewki rozwiną się jednakowo

  B) Lepiej rozwinięte rośliny wyrosną na ziemi ogrodowej, zaś niższe w drugim wariancie, ze względu na różną dostępność związków odżywczych

  C) Rośliny posadzone w ziemi ogrodowej będą rozwijały się słabiej

  D) Lepiej rozwinięte rośliny wyrosną na ziemi ogrodowej, zaś niższe w drugim wariancie, ze względu na właściwości chemiczne gleby

  E) Dwa z powyższych wariantów są jednakowo bardzo prawdopodobne

 19. Pieczarka dwuzarodnikowa posiada:

  A) 1 zarodnik

  B) 2 zarodniki

  C) 4 zarodniki

  D) 8 zarodników

  E) Wiele zarodników

 20. Różna wrażliwość porostów na zanieczyszczenia powietrza koreluje z:

  A) Powierzchnią rozwijaną przez plechy porostów w przeliczeniu na masę plechy

  B) Zawartością kwasów porostowych

  C) Zawartością pewnych barwników w plesze porostu

  D) Odpowiedzi A i C są prawidłowe

  E) Odpowiedzi A, B i C są prawidłowe