Jesteś tutaj

Konkurs wiedzy neurobiologicznej "Brain Bee" 2019

Jak co roku publikuję aktualne informacje dotyczące konkursu wiedzy neurobiologicznej "Brain Bee". Warto zaznaczyć, że laureat poprzedniej edycji konkursu, Piotr Oleksy, zwyciężył również w międzynarodowej jego edycji w Berlinie. Serdecznie gratuluję wyniku i zachęcam wszystkich zainteresowanych tematem do udziału w konkursie. Szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie w dalszej części artykułu.

Dla kogo?

Dla uczniów szkół średnich

Etapy i terminy

 1. Zgłoszenie uczniów do udziału w konkursie przez szkoły (maksymalnie 2 osoby na szkołę) do koordynatorów regionalnych - do końca stycznia 2019. Zgłoszenia powinny zawierać nazwę, adres i e-mail szkoły oraz nazwiska uczestników i opiekunów wraz z adresami e-mail.
 2. Dane kontaktowe do koordynatorów dostępne są w regulaminie konkursu.
 3. Etap regionalny - 9 marca 2019 (sobota, godz. 11:00) uczniowie rozwiązują test w 4 ośrodkach regionalnych: Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku i Białej Podlaskiej. Test będzie składał się z 50 pytań w języku polskim i 10 pytań w języku angielskim. Czas przewidziany na ich rozwiązanie to 70 min.10% osób z najlepszymi wynikami testu z każdego regionu przechodzi do kolejnego etapu.
 4. Etap ogólnopolski - odbędzie się 27 kwietnia 2019 (sobota) godz. 11:00 w Gdańsku. Składa się z testu oraz wypowiedzi ustnej.

Nagrody

Osoby, które uzyskają 3 pierwsze miejsca w konkursie otrzymają:

 • Nagrody książkowe
 • Roczną prenumeratę czasopisma „Wszechświat”
 • Możliwość bezpłatnego udziału w międzynarodowej konferencji organizowanej przez Koło Naukowe „Neuronus” w Krakowie

Ponad to laureat konkursu otrzyma:

 • Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł
 • Możliwość reprezentowania Polski w międzynarodowym konkursie – International Brain Bee 2019, który w tym roku odbędzie się w Daegu w Korei Południowej

I jeszcze ważna uwaga: laureaci konkursu Brain Bee w trakcie rekrutacji na Gdański Uniwersytet Medyczny uzyskają maksymalną liczbę punktów rekrutacynych na kierunki, oferowane na tej uczelni, w tym na kierunek lekarski. Przywilej taki został uchwalony przez senat uczelni na kolejne 3 lata począwszy od tegorocznej rekrutacji.

Literatura

Literatura podstawowa:

 1. Longstaff „Krótkie wykłady – Neurobiologia”
 2. Neuroanatomia kliniczna; autorów: Paul A. Young and Paul H. Young; wydawnictwo: Urban&Partner; wydanie 3; rok wydania 2016.
 3. Neuroanatomia; autor M.J. FitzGerald; wydawnictwo: Urban&Partner; rok wydania 2012.
 4. Artykuły neurobiologiczne opublikowane w ramach „Tygodnia Mózgu” w czasopiśmie „Wszechświat” 1-3/2018, 1-3/2017 i 1-3/2016.
 5. Ogólnodostępna w internecie broszura: Neuroscience: Science of the Brain
 6. Witryny internetowe w j. angielskim: www.brainfacts.org, www.thebrain.mcgill.ca
 7. Histologia - podręcznik dla studentów medycyny i stomatologii pod redakcją Macieja Zabela wydawnictwo Edra Urban&Partner rok wydania 2013.
 8. Histologia - zeszyt ćwiczeń dla studentów medycyny i stomatologii pod redakcją Macieja Zabela wydawnictwo Edra Urban&Partner rok wydania 2010. (treści dotyczące tylko histologii tkanki nerwowej)

Uczestnik egzaminu ustnego II etapu powinien wykazać się umiejętnością wypowiedzi z zakresu neurobiologii w języku angielskim, dlatego w przygotowaniach do konkursu należy uwzględnić materiały anglojęzyczne. Egzamin ustny będzie obejmował: pytania z zakresu neurobiologii, testu znajomości anatomii mózgu człowieka i preparatów histologicznych mózgu i innych części układu nerwowego oraz umiejętności diagnozowania pacjentów z zaburzeniami funkcjonowania układu nerwowego.

Przykładowe zagadnienia:

 • Neurohistologia: tkanka nerwowa w ujęciu histologicznym.
 • Budowa neuronu.
 • Tkanka glejowa (astrocyty, oligodendrocyty, ependymocyty, mikroglej).
 • Zwyrodnienie i regeneracja komórki nerwowej.
 • Transport aksonalny.
 • Budowa i rodzaje synaps.
 • Układy neuroprzekaźnikowe i szlaki nerwowe.
 • Układy: cholinergiczny, monoaminergiczny, aminokwasy (glutaminian, asparaginian, glicyna, GABA).
 • Neuropeptydy.
 • Tlenek azotu.
 • Budowa i podział receptorów.
 • Organizacja strukturalno-czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego (piętrowa budowa OUN).
 • Istota szara i biała – ośrodki i drogi nerwowe.
 • Metody badania połączeń nerwowych.
 • Budowa histologiczna rdzenia kręgowego. Kora mózgu. Rozwój osobniczy kory mózgu.
 • Zróżnicowanie cytoarchitektoniczne kory nowej, lokalizacja czynnościowa w korze mózgu.
 • Połączenia asocjacyjne, spoidłowe oraz projekcyjne kory mózgu.
 • Dominacja półkulowa.
 • Struktury korowozależne - wzgórzomózgowie.
 • Podwzgórze i jego rola w kontroli homeostazy, rytmu dobowego oraz reakcji stresowej.
 • Układy związane z czynnością ruchową: układ piramidowy, układ pozapiramidowy oraz układ móżdżkowy.
 • Choroby układu pozapiramidowego i móżdżku.
 • Układy czuciowe: somatosensoryczny, wzrokowy, przedsionkowo-słuchowy, smakowy i węchowy.
 • Pień mózgowia i nerwy czaszkowe.
 • Objawy uszkodzenia pnia mózgu.
 • Twór siatkowaty: budowa i funkcja.
 • Unaczynienie mózgowia.
 • Opony mózgowia i rdzenia kręgowego.
 • Układ komorowy mózgowia.
 • Tworzenie i krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego.
 • Układ limbiczny: hipokamp i kora śródwęchowa; ciało migdałowate; ośrodki limbiczne międzymózgowia i śródmózgowia.
 • Układy pamięciowe.
 • Emocje i strach.

Dodatkowe uwagi

Wszelkie informacje na temat konkursu dostępne są na stronie organizatora: http://www.ptpk.org.
Regulamin konkursu: http://www.ptpk.org/brainbee/dane_brainbee/Regulamin_Brain_Bee_2019.pdf